Zmrzlina Kratochvíl

Informace o pravidlech pro poskytování reklamních předmětů

Společnost Bohemilk, výrobce České zmrzliny z Opočna je mezi zákazníky známá i  jako štědrý poskytovatel reklamních předmětů. Pokud budete od nás odebírat zboží pouze této značky a Vaše odběry budou pravidelné, můžeme Vám slíbit, že od nás tyto reklamní předměty dostanete k zapůjčení  i Vy, aby bylo na první pohled  vidět, že právě Vy děláte tu pravou opočenskou.

 

Zmiňovaná štědrost se nám bohužel v poslední době začala i nevyplácet, protože se mezi odběrateli našlo několik společností, které jí zneužily a začaly propagační předměty České zmrzliny z Opočna používat k prodeji jiných, zpravidla velmi nekvalitních zmrzlin, jejichž výrobci buď žádné reklamy neposkytují, nebo nemají na trhu tak dobré jméno. Vzhledem k tomu, že tímto jejich jednáním dochází k velmi závažnému poškozování značky Česká zmrzlina z Opočna, byli jsme nuceni zpřísnit podmínky pro přidělování těchto předmětů. Velmi často zaznamenáváme objednávky, kdy si zákazník objedná zanedbatelné množství zboží a k němu požaduje všechny reklamní předměty, protože jeho místo je to nejlukrativnější ze všech. V minulosti jsme podle situace těmto zákazníkům většinou vyhověli, ale v současné době jsme nuceni předměty přidělovat až na základě zkušeností s každou společností, případně místem.

Chtěli bychom vyzvat všechny, kteří naše propagační předměty používají k prodeji jiné zmrzliny než je ta z Opočna, aby toho zanechali, protože se tímto jednáním vystavují reálné možnosti trestního stíhání pro nekalou soutěž.

Každý zákazník má nárok na jednu sadu předmětů. Opravdu nemůžeme vyhovět požadavkům na zapůjčení např. tří reklamních stojanů, nebo deseti vlajek na jednu provozovnu.

Je nutné zmínit i to, že propagační přeměty jsou odběratelům pouze zapůjčeny a zákazník je proto povinen dbát na to, aby nedošlo k jejich ztrátě, nebo poškození.

 
více
McRAI
Copyright © 2002 - 2012 McRAI s.r.o.
Real application for internet